info@dutar.com.tr
444 76 40
Hacı Yusuf Mescit Mah. Ali Emiri Sokak No: 7, Karatay/KONYA

Sabah 08:00

Akşam 18:00

ÇALIŞAN AYDINLATMA METNİ

 

MUSTAFA DUTAR END.İNŞ.ELEK.TARIM OTO.GIDA SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU HAKKINDA 

ÇALIŞAN AYDINLATMA METNİ

 

MUSTAFA DUTAR END.İNŞ.ELEK.TARIM OTO.GIDA SAN.TİC.LTD.ŞTİ.  (HACI YUSUF MESCİT MAH. ALİ EMİRİ SOK. NO:7  KARATAY, SELÇUK Vergi Dairesi, 6240331100 numaralı vergi mükellefi) veri sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, tarafımıza bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak, kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını, üçüncü kişilere aktarılabileceğini, devredilebileceğini, sınıflandırılabileceğini ve Kişisel Verileri Koruma Kanununda (Bundan sonra “KVKK” olarak anılacaktır) sayılan sair şekillerde işlenebileceğini bilmektedir.

HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLİYORUZ?

Aşağıda belirtilen kişisel verileriniz; Veri sorumlusu MUSTAFA DUTAR END.İNŞ.ELEK.TARIM OTO.GIDA SAN.TİC.LTD.ŞTİ. olarak 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruması Kanununa uygun olarak aşağıdaki kapsam içinde işlenecektir.

 

Veri Kategorisi

Veri Tipi

01-KİMLİK

ADI SOYADI, ANNE - BABA ADI, DOĞUM TARİHİ, DOĞUM YERI, EHLIYET NO, MEDENI HALİ, TC KIMLIK NO, SERİ NO, İMZA, CİLT NO-AİLE SIRA NO-BİREY SIRA NO, ÜNVAN, KİMLİK GEÇERLİLİK TARİHİ, EHLİYET VERİLİŞ TARİHİ, EHLİYET GEÇERLİLİK TARİHİ, KİMLİK GEÇERLİLİK SÜRESİ

02-İLETİŞİM

ADRES, TELEFON NUMARASI, İL / İLÇE, KÖY / BELDE, MAHALLE

04-ÖZLÜK

ASKERLİK DURUMU

10-FİNANS

IBAN, ŞUBE ADI, HESAP ADI, HESAP NUMARASI

11-MESLEKİ DENEYİM

MEZUN OLDUĞU OKUL, İŞ KAZASI BİLGİLERİ, İSG EĞİTİM BELGELERİ, YÜKSEKTE ÇALIŞIR BELGELERİ

13-GÖRSEL VE İŞİTSEL KAYITLAR

FOTOĞRAF

21-SAĞLIK BİLGİLERİ

AKCİĞER GRAFİSİ RAPORU, KAN GRUBU, ODYOMETRI TEST RAPORU, SAĞLIK DURUM BİLGİSİ, SAĞLIK RAPORLARI, İŞ KAZASI FOTOĞRAFLARI, AŞI BİLGİLERİ

23-CEZA MAHKÛMİYETİ VE GÜVENLİK TEDBİRLERİ

SABIKA KAYDI

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NE ŞEKİLDE VE HANGİ HUKUKİ SEBEPLERLE TOPLUYORUZ?

Tarafımızca hukuka uygun olarak edinilen kişisel verileriniz, KVKK’ nın belirttiği sınırlar ölçüsünde, haklarınıza zarar vermeden tarafından aşağıda belirtilen şekiller ve hukuki sebeplerle toplanabilmektedir.

Veri Toplama Metotları:

- FİZİKSEL OLARAK (DOKUMAN VB.)

 

Hukuki Sebepler:

- 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU

- 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU

- 4857 SAYILI İŞ KANUNU

- 6698 SAYILI KANUNUN MADDE 5- 2 NOLU FIKRASI VE  A BENDİ

- 6698 SAYILI KANUNUN MADDE 5- 2 NOLU FIKRASI VE C BENDİ

- 6698 SAYILI KANUNUN MADDE 5- 2 NOLU FIKRASI VE E BENDİ

- 6698 SAYILI KANUNUN MADDE 5- 2 NOLU FIKRASI VE F BENDİ

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ HANGİ AMAÇLARLA İŞLİYOR VE NE KADAR SAKLIYORUZ?

Tarafımızca hukuka uygun olarak edinilen kişisel verileriniz, KVKK’nın belirttiği sınırlar ölçüsünde, haklarınıza zarar vermeden aşağıda belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve belirtilen sürelerde saklanabilmektedir.

Veri İşleme Amaçları:

- BİLGİ GÜVENLİĞİ SÜREÇLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ

- ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ VE BAĞLILIĞI SÜREÇLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ

- ÇALIŞANLAR İÇİN İŞ AKDİ VE MEVZUATTAN KAYNAKLI YÜKÜMLÜLÜKLERİN YERİNE GETİRİLMESİ

- ÇALIŞANLAR İÇİN YAN HAKLAR VE MENFAATLERİ SÜREÇLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ

- FAALİYETLERİN MEVZUATA UYGUN YÜRÜTÜLMESİ

- HUKUK İŞLERİNİN TAKİBİ VE YÜRÜTÜLMESİ

- İNSAN KAYNAKLARI SÜREÇLERİNİN PLANLANMASI

- İŞ SAĞLIĞI / GÜVENLİĞİ FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ

- TAŞINIR MAL VE KAYNAKLARIN GÜVENLİĞİNİN TEMİNİ

- VERİ SORUMLUSU OPERASYONLARININ GÜVENLİĞİNİN TEMİNİ

- YETKİLİ KİŞİ, KURUM VE KURULUŞLARA BİLGİ VERİLMESİ

- DİĞER-ÇALIŞAN ENVANTER KAYDINI TUTMA AMACIYLA

 

Veri Kaynağı

Dijital Saklama Süresi

Fiziksel Saklama Süresi

İSG BELGELERİ

DİĞER (FAALİYET SÜRESİ + 10 YIL)

DİĞER (FAALİYET SÜRESİ + 10 YIL)

ÖZLÜK DOSYASI

 

DİĞER (FAALİYET SÜRESİ + 10 YIL)

SÖZLEŞME

 

DİĞER (FAALİYET SÜRESİ + 10 YIL)

TESLİM VE TESELLÜM FORMU

 

DİĞER (FAALİYET SÜRESİ + 10 YIL)

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NERELERE AKTARIYORUZ?

 

VERİ KAYNAĞI

PAYLAŞMA AMACI

PAYLAŞILAN TARAF

PAYLAŞMA METODU

SÖZLEŞME

YETKİLİ KİŞİ, KURUM VE KURULUŞLARA BİLGİ VERİLMESİ

YETKİLİ KAMU KURUM VE KURULUŞLARI

FİZİKSEL OLARAK (DOKUMAN VB.)

ÖZLÜK DOSYASI

YETKİLİ KİŞİ, KURUM VE KURULUŞLARA BİLGİ VERİLMESİ

YETKİLİ KAMU KURUM VE KURULUŞLARI

FİZİKSEL OLARAK (DOKUMAN VB.)

İSG BELGELERİ

YETKİLİ KİŞİ, KURUM VE KURULUŞLARA BİLGİ VERİLMESİ

YETKİLİ KAMU KURUM VE KURULUŞLARI, DİĞER-İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UZMANI

FİZİKSEL OLARAK (DOKUMAN VB.)

TESLİM VE TESELLÜM FORMU

YETKİLİ KİŞİ, KURUM VE KURULUŞLARA BİLGİ VERİLMESİ

YETKİLİ KAMU KURUM VE KURULUŞLARI

FİZİKSEL OLARAK (DOKUMAN VB.)

 

HAKLARINIZ

KVKK’nın 11. maddesi gereği bize şahsen, kimliğinizi ispat etmeniz kaydıyla, kişisel verileriniz ile ilgili;

 • Hakkınızda kişisel veri işleyip işlemediğimizi öğrenebilir, eğer işliyorsak veya işlemişsek, buna ilişkin bilgi talep edebilirsiniz.
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı öğrenebilirsiniz.
 • Kişisel verilerinizin yurt içi veya yurt dışına aktarılıp aktarılmadığını ve kimlere aktarıldığını öğrenebilirsiniz.
 • Yanlış ve eksik kişisel verilerinizin düzeltilmesini ve bu verilerin aktarıldığı veya aktarılmış olabileceği alıcıların bilgilendirilmesini talep edebilirsiniz.
 • Kişisel verilerinizin KVKK madde 7’de öngörülen şartlar çerçevesinde imha edilmesini (silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini) talep edebilirsiniz. Ancak imha talebiniz ilgili mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimiz kapsamında, imha edilip edilmeyeceği, imha edilecekse hangi yöntemin uygun olduğu somut olayın koşullarına göre tarafımızca değerlendirilecektir. Bu bağlamda seçtiğimiz imha yöntemini neden seçtiğimiz ile ilgili bizden her zaman bilgi talep edebilirsiniz.
 • Kişisel verilerinizin aktarıldığı veya aktarılabileceği üçüncü kişilerin söz konusu imha talebiniz ile ilgili bilgilendirilmesini talep edebilirsiniz.
 • Münhasıran bir otomatik sistem kullanılarak oluşturulmuş kişisel veri analizinizin sonuçlarına bu sonuçlar çıkarlarınıza aykırıysa itiraz edebilirsiniz.
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.

 

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Veri Sorumlusu için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu Veri Sorumlusu ‘nun internet adresinde bulunan başvuru formunu doldurarak veya Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ ’in 5. maddesinde şartlara uymak kaydıyla aşağıdaki şekillerde yapabilirsiniz:

 • Yazılı ve imzalı olarak
 • Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresinizden göndereceğiniz e-posta ile
 • Güvenli elektronik imza veya mobil imza ile
 • Web sitemizde yer alan ilgili kişi başvuru linkiyle

Başvurunuzu kolaylaştırabilmek adına, talep edeceğiniz başvuru formunu doldurarak, yukarıda sözü edilmiş olan seçeneklerden herhangi biri ile tarafımıza talebinizi iletebilirsiniz.

Veri Sorumlusu tarafından talebinizin niteliğine ve başvuru yönteminize göre Veri Sorumlusu tarafından başvurunun size ait olup olmadığının belirlenmesi ve böylece haklarınızı koruyabilmek amacıyla ek doğrulamalar (kayıtlı telefonunuza mesaj gönderilmesi, aranmanız gibi) isteyebiliriz. Örneğin Veri Sorumlusunda kayıtlı olan e-posta adresiniz aracılığıyla başvuru yapmanız halinde Veri Sorumlusu olarak, kayıtlı başka bir iletişim yöntemini kullanarak size ulaşabilir ve başvurunun size ait olup olmadığının teyidini isteyebiliriz.

 

İletişim Bilgileri                       : MUSTAFA DUTAR END.İNŞ.ELEK.TARIM OTO.GIDA SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

KEP Mail Adresi                     : dutar@hs05.kep.tr

E- Mail Adresi                         :

Adres                                      : HACI YUSUF MESCİT MAH. ALİ EMİRİ SOK. NO:7  KARATAY

 

 

Tarih

:

 

 

 

MÜŞTERİ YORUMLARI

E-BÜLTEN

Kayıt Ol