info@dutar.com.tr
444 76 40
Hacı Yusuf Mescit Mah. Ali Emiri Sokak No: 7, Karatay/KONYA

Sabah 08:00

Akşam 18:00

ÜRÜN VEYA HİZMET ALAN KİŞİ AYDINLATMA METNI

 

MUSTAFA DUTAR END.İNŞ.ELEK.TARIM OTO.GIDA SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU HAKKINDA 

ÜRÜN VEYA HİZMET ALAN KİŞİ AYDINLATMA METNİ

 

MUSTAFA DUTAR END.İNŞ.ELEK.TARIM OTO.GIDA SAN.TİC.LTD.ŞTİ.  (HACI YUSUF MESCİT MAH. ALİ EMİRİ SOK. NO:7  KARATAY, SELÇUK Vergi Dairesi, 6240331100 numaralı vergi mükellefi) veri sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, tarafımıza bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak, kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını, üçüncü kişilere aktarılabileceğini, devredilebileceğini, sınıflandırılabileceğini ve Kişisel Verileri Koruma Kanununda (Bundan sonra “KVKK” olarak anılacaktır) sayılan sair şekillerde işlenebileceğini bilmektedir.

HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLİYORUZ?

Aşağıda belirtilen kişisel verileriniz; Veri sorumlusu MUSTAFA DUTAR END.İNŞ.ELEK.TARIM OTO.GIDA SAN.TİC.LTD.ŞTİ. olarak 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruması Kanununa uygun olarak aşağıdaki kapsam içinde işlenecektir.

 

Veri Kategorisi

Veri Tipi

01-KİMLİK

ADI SOYADI, TC KIMLIK NO, İMZA

02-İLETİŞİM

ADRES, E-MAIL ADRESI, TELEFON NUMARASI

10-FİNANS

VERGİ KİMLİK NUMARASI, VERGİ DAİRESİ KAYDI

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NE ŞEKİLDE VE HANGİ HUKUKİ SEBEPLERLE TOPLUYORUZ?

Tarafımızca hukuka uygun olarak edinilen kişisel verileriniz, KVKK’ nın belirttiği sınırlar ölçüsünde, haklarınıza zarar vermeden tarafından aşağıda belirtilen şekiller ve hukuki sebeplerle toplanabilmektedir.

Veri Toplama Metotları:

- FİZİKSEL OLARAK (DOKUMAN VB.)

 

Hukuki Sebepler:

- 6698 SAYILI KANUNUN MADDE 5- 2 NOLU FIKRASI VE C BENDİ

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ HANGİ AMAÇLARLA İŞLİYOR VE NE KADAR SAKLIYORUZ?

Tarafımızca hukuka uygun olarak edinilen kişisel verileriniz, KVKK’nın belirttiği sınırlar ölçüsünde, haklarınıza zarar vermeden aşağıda belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve belirtilen sürelerde saklanabilmektedir.

Veri İşleme Amaçları:

- FAALİYETLERİN MEVZUATA UYGUN YÜRÜTÜLMESİ

- FİNANS VE MUHASEBE İŞLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ

- HUKUK İŞLERİNİN TAKİBİ VE YÜRÜTÜLMESİ

- MAL / HİZMET SATIŞ SÜREÇLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ

- YETKİLİ KİŞİ, KURUM VE KURULUŞLARA BİLGİ VERİLMESİ

 

Veri Kaynağı

Dijital Saklama Süresi

Fiziksel Saklama Süresi

SÖZLEŞME

DİĞER (FAALİYET SÜRESİ + 10 YIL)

DİĞER (FAALİYET SÜRESİ + 10 YIL)

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NERELERE AKTARIYORUZ?

 

VERİ KAYNAĞI

PAYLAŞMA AMACI

PAYLAŞILAN TARAF

PAYLAŞMA METODU

SÖZLEŞME

YETKİLİ KİŞİ, KURUM VE KURULUŞLARA BİLGİ VERİLMESİ

YETKİLİ KAMU KURUM VE KURULUŞLARI

FİZİKSEL OLARAK (DOKUMAN VB.)

 

HAKLARINIZ

KVKK’nın 11. maddesi gereği bize şahsen, kimliğinizi ispat etmeniz kaydıyla, kişisel verileriniz ile ilgili;

 • Hakkınızda kişisel veri işleyip işlemediğimizi öğrenebilir, eğer işliyorsak veya işlemişsek, buna ilişkin bilgi talep edebilirsiniz.
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı öğrenebilirsiniz.
 • Kişisel verilerinizin yurt içi veya yurt dışına aktarılıp aktarılmadığını ve kimlere aktarıldığını öğrenebilirsiniz.
 • Yanlış ve eksik kişisel verilerinizin düzeltilmesini ve bu verilerin aktarıldığı veya aktarılmış olabileceği alıcıların bilgilendirilmesini talep edebilirsiniz.
 • Kişisel verilerinizin KVKK madde 7’de öngörülen şartlar çerçevesinde imha edilmesini (silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini) talep edebilirsiniz. Ancak imha talebiniz ilgili mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimiz kapsamında, imha edilip edilmeyeceği, imha edilecekse hangi yöntemin uygun olduğu somut olayın koşullarına göre tarafımızca değerlendirilecektir. Bu bağlamda seçtiğimiz imha yöntemini neden seçtiğimiz ile ilgili bizden her zaman bilgi talep edebilirsiniz.
 • Kişisel verilerinizin aktarıldığı veya aktarılabileceği üçüncü kişilerin söz konusu imha talebiniz ile ilgili bilgilendirilmesini talep edebilirsiniz.
 • Münhasıran bir otomatik sistem kullanılarak oluşturulmuş kişisel veri analizinizin sonuçlarına bu sonuçlar çıkarlarınıza aykırıysa itiraz edebilirsiniz.
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.

 

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Veri Sorumlusu için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu Veri Sorumlusu ‘nun internet adresinde bulunan başvuru formunu doldurarak veya Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ ’in 5. maddesinde şartlara uymak kaydıyla aşağıdaki şekillerde yapabilirsiniz:

 • Yazılı ve imzalı olarak
 • Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresinizden göndereceğiniz e-posta ile
 • Güvenli elektronik imza veya mobil imza ile
 • Web sitemizde yer alan ilgili kişi başvuru linkiyle

Başvurunuzu kolaylaştırabilmek adına, talep edeceğiniz başvuru formunu doldurarak, yukarıda sözü edilmiş olan seçeneklerden herhangi biri ile tarafımıza talebinizi iletebilirsiniz.

Veri Sorumlusu tarafından talebinizin niteliğine ve başvuru yönteminize göre Veri Sorumlusu tarafından başvurunun size ait olup olmadığının belirlenmesi ve böylece haklarınızı koruyabilmek amacıyla ek doğrulamalar (kayıtlı telefonunuza mesaj gönderilmesi, aranmanız gibi) isteyebiliriz. Örneğin Veri Sorumlusunda kayıtlı olan e-posta adresiniz aracılığıyla başvuru yapmanız halinde Veri Sorumlusu olarak, kayıtlı başka bir iletişim yöntemini kullanarak size ulaşabilir ve başvurunun size ait olup olmadığının teyidini isteyebiliriz.

 

İletişim Bilgileri                       : MUSTAFA DUTAR END.İNŞ.ELEK.TARIM OTO.GIDA SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

KEP Mail Adresi                     : dutar@hs05.kep.tr

E- Mail Adresi                         :

Adres                                      : HACI YUSUF MESCİT MAH. ALİ EMİRİ SOK. NO:7  KARATAY

 

 

Tarih

:

 

 

 

MÜŞTERİ YORUMLARI

E-BÜLTEN

Kayıt Ol